Blogg

Nolltolerans av könsstympning

Anita i talarstolen på Kvinnoförbundets årsmöte

Igår 6.2 var det den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Könsstympning är en form av våld mot kvinnor och ett allvarligt hälsoproblem. Könsstympning kränker flera mänskliga rättigheter och medför känslomässiga och fysiska komplikationer. Den grymma sedvänjan används för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet. Idag lever uppskattningsvis över 200 miljoner flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning och årligen riskerar ytterligare omkring 4 miljoner flickor att utsättas. Slår man ut siffran jämnt över året blir det […]

Fortsätt läsa