Seksuaalirikoslainsäädännön uudistus on vihdoin voimassa!

Anita sitter på riksdagens trappa

Vuoden vaihteessa astui voimaan seksuaalirikoslainsäädännön uudistus. On tapahtumassa paradigman muutos ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus vihdoin vahvistuu. Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että uusi seksuaalirikoslainsäädäntö näkee naiset aiempaa vahvimmin subjekteina, joiden tahdolla on merkitystä. Aiemmin taas riski nähdä naiset objekteina on ollut suurempi. Seksuaalirikolainsäädännön uudistus on erittäin tärkeä ja suuri askel eteenpäin sukupuolten tasa-arvon kannalta.

Tammikuun 1. päivästä alkaen sovelletaan rikoslain uutta lukua. Suurin muutos seksuaalirikosten suhteen on se, että nyt on keskeistä, osallistuuko seksuaalisen teon kohteeksi omasta tahdostaan vai ei. Useiden vuosien ajan erityisesti naisjärjestöissä on pidetty ääntä siitä, että raiskaus pitäisi määritellä suostumuksen puutteen perusteella. Vuodenvaihteesta lähtien se on todellisuutta. Kiitos kaikille muutoksen eteen töitä tehneille!

Yksi keskeisimmistä voimaan tulleista muutoksista on se, että jokainen, joka on yhdynnässä sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti, on tuomittava raiskauksesta. Nyt rikoslaki siis määrää, että osapuolten vapaaehtoisuutta edellytetään, jotta kyse on seksistä eikä raiskauksesta.

Vuodenvaihteessa voimaan tulleen uudistuksen myötä myös lasten suojelemista vahvistetaan muun muassa ottamalla käyttöön uusina rikoksina lapsenraiskaus ja seksuaalinen kajoaminen lapseen.

Seksuaalirikoslainsäädännön muutoksen myötä seksuaaliseen ahdisteluun kuuluu myös muu toiminta kuin vain sellainen, joka sisältää koskettelua. Esimerkiksi seksuaalisten kuvien luvaton levittäminen on uudistuksen myötä rangaistava seksuaalirikos.

Kun näkemys seksuaalirikoksista muuttuu laissa tuntuvasti, luodaan hyvät edellytykset asennemuutokselle ja seksuaalirikosten määrän vähenemiselle pitkällä aikavälillä. Nyt syyllisyys käy myös entistä selvemmäksi – syy on aina tekijän, ei koskaan uhrin.

Tammikuun 1. päivä oli uuden aikakauden alku! Siitä huolimatta emme valitettavasti ole vielä maalissa. Nyt uudistuksesta on jatkettava tiedon levittämistä, meidän kaikkien on oltava tietoisia siitä. Myös poliisissa ja oikeusjärjestelmässä tarvitaan lisää koulutusta osaamisen varmistamiseksi. Lisäksi on kehitettävä seksuaalikasvatusta, mukaan lukien suostumuksen käsittelyä. Lisäksi poliisin ja oikeuslaitoksen resurssien on oltava riittävät. Nykyisen hallituskauden aikana resurssit ovat lisääntyneet ja tätä kehitystä on jatkettava!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *