Vi behöver en familjeledighetsreform!

Det har varit snack om en familjeledighetsreform men dessvärre var det inte något regeringen prioriterade och därmed måste nästa regering genomföra en familjeledighetsreform. För alla blivande föräldrars, barnens och hela samhälles skull vill jag att det ska föras en sådan familjepolitik som ger goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och en jämställd arbetsmarknad. De kostnader som faller på arbetsgivarna vid föräldraledighet bör även omfördelas så att de delas jämnt mellan arbetsgivarna. Att anställa en kvinna får inte uppfattas som en börda eller ”risk” på arbetsmarknaden, utan män och kvinnor ska vara lika eftertraktade och jämställda på arbetsmarknaden.

Genom SFP:s flexibla 6+6+6-modell skulle i en familj med mamma, pappa och barn mammans ställning på arbetsmarknaden, pappans ställning som vårdnadshavare och barnets relation till bägge föräldrar stärkas. Det förutsätter att 6 månader inkomstbunden familjeledighet öronmärks för vardera föräldern, vilken föräldern kan välja att nyttja till fullo, delvis eller inte alls. Den sista tredjedelen får man dela på valfritt vis. Delarna kan tas ut flexibelt och kombineras med hemvårdsstöd. Det är t.ex. möjligt att en förälder tar ut 6+6 månader och är vårdledig innan den andra föräldern håller sin öronmärkta inkomstbundna familjeledighet. En förälder kan ta ut max 12 månader. Den andra föräldern måste inte ta ut någon ledighet alls. Modellen tar även en mångfald av familjekonstellationer och livssituationer i beaktande. T.ex. ska ensamförsörjare behandlas lika som ett par och därmed berättigas till 18 månader inkomstbunden föräldraledighet.

I dag består ledigheterna av moderskapsledighet på ca 4 månader, faderskapsledighet på dryga 2 månader och föräldraledighet på ca 6 månader som får fördelas fritt mellan föräldrarna (4+2+6). 6+6+6-modellen skulle med andra ord medföra en förbättring av nuläget på alla sätt. Den inkomstbundna föräldraledigheten förlängs samtidigt som föräldrarna själva kan välja när de tar ut föräldraledighet enligt vad som lämpar sig bäst för just deras familj. A och O i denna helhet är tillgången till kvalitativ småbarnspedagogik. I SFP vill vi att alla 3-åringar uppåt ska ha rätt till gratis småbarnspedagogik 4 timmar/vecka. Ett jämställt och barnvänligt Finland är ett välmående Finland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *