Om Anita

Vem är Anita Westerholm?

Jag heter Anita Westerholm och kandiderar i riksdagsvalet 2023. Som person är jag lösningsorienterad, arbetar ihärdigt, lyssnar och agerar rakryggat. Jag är fullmäktigeledamot i min älskade hemstad Raseborg sedan år 2017 och stadsstyrelseordförande sedan dryga 1,5 år tillbaka. Till vardags arbetar jag som specialmedarbetare för justitieminister Anna-Maja Henriksson. Jag är även förtroendevald i Västra Nylands välfärdsområde och ordförande för Svenska Kvinnoförbundet.

Jag är född och uppvuxen i Ekenäs, Raseborg. Våren 2014 skrev jag studenten från Ekenäs gymnasium och inledde samma år mina juridikstudier vid juridiska fakulteten i Helsingfors. Hösten 2015 påbörjade jag mina ekonomistudier vid Hanken svenska handelshögskolan. År 2017 var jag äntligen tillräckligt gammal för att kandidera i kommunalvalet. Att få en annan människas förtroende att besluta om det som rör dig och mig, vår vardag, är oerhört fint.

Jag kandiderar i vårens val för att jag vill att orättvist ska bli rättvist, att otryggt ska bli tryggt och att illamående ska bli välmående.  Jag vill se ett välmående, hållbart och jämställt samhälle där varje individ känner sig delaktig, värdefull och trygg. Såväl unga som äldre ska ha en meningsfull och trygg vardag. Famtiden måste vara hållbar utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Något annat är inte rättvist mot kommande generationer. Beslutsfattandet ska vara långsiktigt.  

Mitt intresse för att påverka min omgivning till det bättre föddes i tidig ålder, så långt bak jag kan minnas har jag alltid valt att påverka och föra fram min åsikt. Jag tror på att vi kan förändra vår omgivning genom att målmedvetet engagera oss. Det finns en styrka i att göra tillsammans, att man genom samarbete och inkludering kan göra de bästa resultaten.

Idag vet jag ännu bättre än tidigare att det har skillnad vem som är beslutsfattare och jag vet att de värderingar, erfarenheter och tankar jag har behövs i beslutsfattandet. Jag tror på att goda beslut fattas baserat på fakta och genom gott samarbete, ärliga och öppna diskussioner samt modigt tänkande. Viktiga ledord för mig är frihet, demokrati, välmående, jämställdhet, jämlikhet, trygghet, delaktighet och rättvisa.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig med frågor eller om du vill dela dina tankar och idéer med mig!

Varma hälsningar,
Anita