Försäljning av bolaget Fastighets Ab Knipnäs aktier

Kontakta Anita

Riksdagsvalet är förbi men paus från politik blir det inte utan ivrigt fortsätter jag på det kommunala planet. Igår sammanträdde stadsstyrelsen och det togs ställning till en försäljning av bolaget Fastighets Ab Knipnäs aktier och jag är inte nöjd med styrelsens beslut. Från beredningshåll föreslogs att anbuden, det högsta på 1 303 000 euro, förkastas, att en planläggning ska göras i skyndsam ordning och sedan kan en försäljning av Fastighets Ab Knpnäs åter aktualiseras. Till min besvikelse och förvåning vann beredningens förslag störst understöd.

Under mötet kom jag upp med ett motförslag som understöddes av Linnea Henriksson. Jag vill se att vi för en mera långsiktig politik i staden och föreslog därför att stadsstyrelsen förordar en försäljning av Fastighets Ab Knipnäs aktier och godkänner det givna anbudet på 1 303 000 euro, men det förutsatt att fullmäktige godkänner en budgetändring.

Frågan är inte svartvit. Ett accepterande av anbudet skulle innebära en förlust på ca 2 500 000 euro för stadens del, men förlusten skulle delas så att det från Axxells håll skulle komma in med 1 225 000 euro och därmed skulle stadens förlust bli ca 1 275 000 euro – en förlust som skulle påverka årets resultat. Men jag var och är beredd att ta en förlust av flera orsaker.

Det skuldfria priset vid en försäljning av bolagets aktier borde vara ca 3, 75 miljoner euro, en summa jag vågar påstå att är långt ifrån realistisk att få. Förra gången vi hade Knipnäs till försäljning låg högsta anbudet på 1,1 miljon euro och nu var det 1,3 miljoner euro, marknadspriset rör sig alltså någonstans i dessa traktar. Det som bör påpekas är att nu var man villig att från Axxells håll skjuta in över 1,2 miljoner euro, något som inte är självklart nästa gång en försäljning aktualiseras.

Varför jag över huvud taget talar varmt för en försäljning av Knipnäs har även med Axxells situation att göra. Utbildningsanordnaren Axxells siffror syns inte i stadens bokslut men det är absolut i stadens intresse att vi har yrkesutbildning på svenska i regionen. Att det finns yrkesutbildning i regionen är både viktigt för inflyttningen, för våra företagare, att det utbildas kunnig yrkespersonal, och för familjerna, att det finns utbildning på nära håll. Dessutom bidrar Axxell med arbetsplatser. Det hyreskontrakt Axxell är bundet till är inte fördelaktigt för utbildningsanordnaren utan belastar Axxells ansträngda ekonomi.

Om vi frånser Axxells situation kvarstår faktum att år 2035 när hyresavtalet löper ut återstår tio år av låneåterbetalning och en skuld på 1,47 miljoner euro som ska betalas på något vis.  Dessutom kommer värdet på fastigheten inte stiga med åren och därtill är det troligt att det under en tidsperiod på 15 år uppkommer en del renoveringsutgifter för fastighetsbolaget och att Raseborgs stad hamnar skjuta till pengar till bolaget/gå i borgen för mera lån. Vi ska även minnas att det att någon bedriver verksamhet i staden har positiv inverkan på stadens ekonomi och näringsliv.

Jag vill att det förs en långsiktig ekonomisk politik i staden, jag vill att yrkesutbildningen i regionen tryggas och jag vill uppmuntra till verksamhet i staden – därför ville jag se att vi igår skulle gått framåt med försäljningen! �|

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *