Vad tycker jag om sjövillor?

Anita Westerholm

På stadsstyrelsens möte igår 3.5.2021 behandlades ett planeringsreserveringsavtal för sjövillor i Gamla stan, Barckens udde. Jag gillar idén med sjövillor och tycker det är mycket fint att det finns intresse av att uppföra sådana i Ekenäs. Jag välkomnar nytänk och utveckling, vi behöver olika boendeformer och klimatsmarta boenden på vattnet låter mycket bra i mina öron.

I den form vi fick ärendet fanns det i mitt tycke ändå oklarheter och en enhällig stadsstyrelse remitterade ärendet, vilket jag förespråkade. Innan jag kan ta ställning i frågan behöver det i det formella mötesmaterialet finnas en skiss och en illustration på hur det är tänkt att det ska se ut och preciseras åtminstone en del kring storlek och placeringen av villorna. Jag är även intresserad av att veta om en annan plats kunde vara aktuell för uppförandet av sjövillor.

I sig är en planeringsreservering inte och binder staden till att sjövillkor ska uppföras utan det handlar om att staden ger en möjlighet till bolaget att utreda möjligheterna att utarbeta en detaljplan för området som möjliggör uppförande av sjövillor. Genom utredningarna skulle svar fås på de många frågorna. Samtidigt tycker jag att det är rättvist mot bolaget att vi från stadens sida ändå redan i detta skede kommunicerar våra åsikter, så att inte onödig arbetstid läggs ned på projektet från bolagets sida. Jag ser fram emot den fortsatta behandlingen av ärendet och hoppas att vi sinom tid får se sjövillor i Ekenäs.

Vad tänker du om sjövillor i Ekenäs?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *