Bidra till kampanjkassan

Jag kandiderar i riksdagsvalet eftersom jag vill arbeta för ett mera företagarvänligt, välmående och jämställt Finland där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg. För mig är frågor som rör polis- och rättsväsendet samt sysselsättnings- och välmåendefrågor extra viktiga.

För en framgångsrik kampanj krävs, förutom mitt teams och min arbetsinsats, även en kampanjkassa som möjliggör en synlig kampanj. Det är tillsammans man åstadkommer resultat. Har du möjlighet och intresse att bidra med en summa till min kampanjkassa?

Inget bidrag är för litet, även en liten donation är till stor nytta! För några euro kan vi laga ingefärashots eller köpa ett kaffepaket till en valträff, alternativt marknadsföra ett inlägg på sociala medier och nå hundratals personer. Vill du vara med och sprida mina värderingar? En inbetalning kan göras till kontonumret FI95 1708 3500 2747 48 (mottagare: Understödsföreningen Team Anita). Vid riksdagsval ska varje enskilt bidrag och dess givare redovisas separat, om dess värde är 1 500 euro eller mer.

Du är hjärtligt välkommen med i kampanjen! Ta kontakt med mig eller min kampanjchef Anki Bender (ankibender@gmail.com) om du vill vara med. TACK till er alla som hejjar på mig och stöder min kampanj, det värmer mitt hjärta!
Anita