Min politik

Tillsammans väljer vi framtid! Hurdan väljer du?

Jag brinner för samhällsbygge, för att tillsammans skapa en ljusare framtid för kommande generationer och en bättre morgondag för oss alla. Jag vill att orättvist ska bli rättvist, att otryggt ska bli tryggt och att illamående ska bli välmående.  

Framtiden måste vara hållbar utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Det säger sig självt att vi inte kan leva över våra ekonomiska och ekologiska tillgångar. Klimatförändringen måste bekämpas och den offentliga ekonomins utgifter och inkomster ska vara i balans. Något annat är inte rättvist mot kommande generationer. Beslutsfattandet ska vara långsiktigt.  

För att finansiera vår välfärd måste vi höja sysselsättningsgraden. Finland ska vara ett attraktivt land att investera och jobba i. Företagen behöver ges goda verksamhetsförutsättningar. Beskattningen ska sporra till företagande och det ska alltid löna sig att arbeta. Att vi har tillräckligt med arbetskraft är en ödesfråga, vi behöver ökad arbetskraftsinvandring och den måste vara smidig

Vi behöver satsa på utbildning, forskning och innovation. Just nu är trenden fel då elevernas kunskapsnivå och finländarnas utbildningsnivå sänks.

Trygghet och välmående i fokus 

För mig är trygghet och välmående hjärtefrågor. Jag ser brett på trygghet. Trygghet innefattar allt från att alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och hot om våld till att att föräldrar ska veta att de kan lämna sina barn i småbarnspedagogiken med vetskap om att barnet får högkvalitativ pedagogik, omsorg samt att det finns tillräckligt med personal så att det inte finns risk för att behöva hämta hem den lilla mitt i arbetsdagen Det handlar också om att äldre ska veta att den dag de känner att de inte kan bo hemma ska de veta att det ordnas med annan boendeform.

Trygghet innebär också att man får rätt vård och omsorg inom rimlig tid och på skäligt avstånd. Vi ska kunna vända oss till myndigheter, också alltid på svenska, och få hjälp och service inom skälig tid. En förutsättning för trygghet är att polis- och rättsväsendet garanteras tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter. 

Välmående är viktigt såväl för den enskilda individens livskvalitet som för samhällsekonomin. Sammantaget kostar utanförskap, sjukfrånvaro och sjukpensioneringar årligen samhället och arbetsgivarna miljarder euro. Vi behöver åtgärder för att råda bot på den psykiska ohälsan. Tröskeln att söka hjälp ska vara låg, man ska veta vart man kan vända sig och hjälp ska fås snabbare. Även det att vi rör på oss för lite är ett stort problem. Jag vill se ett samhälle där hälsomotion och idrott är en del av vardagen för samtliga åldersgrupper.

Tillsammans står vi upp för demokratin 

Demokrati, frihet och rättvisa är viktiga ledord för mig. Efter Rysslands brutala och oprovocerade invasion av Ukraina har vi blivit påminda om att friheten – det värdefullaste vi har – inte kan tas för given utan att den, demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen måste värnas om.  

Det handlar om att upprätthålla ett starkt militärt försvar, men det handlar i allra högsta grad också om att arbeta för och förverkliga allas lika möjligheter och rättigheter. För att vi ska kunna bygga det bästa av samhällen måste utgångspunkten vara att alla människor är likvärdiga, att alla får ta del av samhället på lika villkor och att allas fulla potential kan tas tillvara.

Hatprat och trakasserier måste bekämpas. Det skadar den enskilda individen men också den offentliga debatten och demokratin. Vad händer när människor inte vågar tycka och tänka högt i rädsla att bli utsatta, eller när människor till följd av detta inte vill ställa upp i val? Vi behöver också se upp för desinformation och krafter som vill skapa motsättningar.  

Vårens riksdagsval handlar om värderingar. Den 2 april väljer vi tillsammans framtid. Det är nu vi tillsammans väljer framtid! Använd din röst, det har skillnad vem som är beslutsfattare och vilka värderingar som styr vårt samhälle.

Jag vill se ett välmående, hållbart och jämställt samhälle där varje individ känner sig delaktig, värdefull och trygg. Jag vill ge såväl unga som äldre en meningsfull och trygg vardag.

Om du funderar över var jag står i någon fråga är du mycket välkommen att kontakta mig. 

sidan uppdateras