Min politik

Jag är med i politiken för att jag vill se ett mera välmående, hållbart och jämställt samhälle där varje individ känner sig värdefull, delaktig och trygg. Jag kommer arbeta ihärdigt för ett livskraftigt, välfungerande Raseborg där vi invånare trivs och mår bra. Viktiga ledord för mig är välmående, jämställdhet, jämlikhet, trygghet, delaktighet och rättvisa.

Ett välmående Raseborg

 • Psykisk ohälsa måste tas på allvar och förebyggas. I synnerhet längs med hela lärstigen måste stödfunktionerna vara tillräckliga.
 • Det ska satsas på idrott och motion, bl.a. stöda föreningar och bygga flera utegym och motionstrappor.
 • I den förestående social- och hälsovårdsreformen ska Raseborgs intressen bevakas. Vi ska arbeta för att utveckla Raseborgs sjukhus.

Ett hållbart Raseborg

 • Det ska föras en långsiktig ekonomisk politik i staden och på sikt ska kommunalskatten sänkas.
 • Raseborg ska vara företagarvänligt.
 • Stadens energi- och klimatprogram ska förverkligas.

Ett jämställt och jämlikt Raseborg

 • Ett jämställdhetsperspektiv ska systematiskt integreras i arbetet och beslutsfattandet.
 • Raseborg ska vara en barnvänlig kommun och barnkonsekvensanalyser ska göras i beslutsfattandet.
 • Det våldsförebyggande arbetet ska vara långsiktigt och systematiskt. För den som blivit utsatta för våld ska det finnas tillräckliga stödtjänster.

Ett barnvänligt Raseborg

 • Vi ska bli bättre på barnkonsekvensanalyser. Vid beslut som rör barn ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
 •  I efterdyningarna av coronapandemin är det särskilt viktigt att vi främjar barn och ungas trygghet och psykiska hälsa.
 • Alla barn ska ha möjlighet att ta del av lek och umgänge i stadens lekparker. Under denna mandatperiod lämnade jag in ett initiativ kring tillgängligheten i Raseborgs lekparker. Det arbetet ska fortsätta.