FörfattareAnita

Jag efterlyser realism!

”-Jag efterlyser realism, sa Westerholm” En kommentar man kunde läsa i förra veckans Västra Nyland och som jag fällde under debatten i Karis-Billnäs gymnasium då vi diskuterade Kustbanan och ”Entimmeståget” (snabbtåget Helsingfors – Lojo – Åbo). Som jag ser det är det inte realism eller ärlig politik att samtidigt förespråka utvecklandet av Kustbanan och ”Entimmeståget”, vilket en av panellisterna gjorde. Varifrån skulle det komma anslag till bägge om man i årtionden arbetat för att utveckla kustbanan men utan att få […]

Fortsätt läsa