Måste vi vara feminister?

Vill du också se västnyländsk kvinnokraft i riksdagen? Vill du se ett sådant samhälle vi tillsammans med Fredrika Åkerö på första sidan i Västra Nyland skriver att vi arbetar för? RÖSTA då så i vårens riksdagsval!💪🏾😊✊🏽

I gårdagens VN hittar du även min insändare där jag ställer frågan om vi måste vara feminister. Nedan insändaren i sin helhet:

Måste vi vara feminister?

Idag hedrar vi Minna Canths födelsedag och flaggar för jämställdhet. Under denna regeringsperiod har endast hälften av åtgärderna i jämställdhetsprogrammet framskridit så långt att de uppnått åtgärdsmålet för regeringsperioden. Under kommande regeringsperiod behövs krafttag!

Vill vi att unga bildar familj måste det uppmuntras, vi ska föra sådan familjepolitik som ger goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och deltagande på arbetsmarknaden. Vidare måste bl.a. könsbaserat våld bekämpas, flera skyddshemsplatser inrättas och sexualbrottslagstiftningen revideras så att bl.a. våldtäkt definieras utifrån bristande samtycke.

Jag vill se ett samhälle där vi frångår mönster och maktstrukturer relaterade till kön, etnicitet, ålder och sexualitet – alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Där är vi inte idag. Jag kräver att jämställdhet inte endast ska vara en självklarhet utan också verklighet! Så JA, för våra medmänniskors, vår egen skull måste vi vara feminister!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *