SUMMERAT I 10 PUNKTER VAD KANDIDAT 283 ARBETAR FÖR

Jag kandiderar i riksdagsvalet eftersom jag vill se ett mera välmående och jämställt Finland med högre sysselsättningsgrad. Varje individ har rätt att känna sig värdefull, delaktig och trygg i vårt samhälle. För detta är jag beredd att arbeta hårt!

Jag vill:
➡️Arbeta för ett mera företagarvänligt Finland där arbete alltid lönar sig.
➡️Genomföra en familjeledighetsreform som ger goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och deltagande på arbetsmarknaden
➡️Satsa på jämlik, kvalitativ småbarnspedagogik och högklassig utbildning och forskning
➡️Att det förs en ambitiös klimatpolitik i Finland och att Finland aktivt lyfter frågan på EU-nivå
➡️Bekämpa våld och arbeta för att Istanbulkonventionen efterlevs – flera skyddshemsplatser och stödcenter för sexualbrottsoffer ska inrättas!
➡️Revidera sexualbrottslagstiftningen, däribland ska våldtäkt definieras utifrån bristande samtycke
➡️Att polis- och rättsväsendet garanteras tillräckliga resurser
➡️Att man på riksnivå vidtar åtgärder för att förebygga och behandla psykisk ohälsa
➡️ Att motion och idrott är en del av vardagen, att ett fysiskt aktivt liv uppmuntras
➡️Arbeta för vår region. Bland annat ska Raseborgs sjukhus och Kustbanan utvecklas och Hangö-Hyvinge banan elektrifieras

I riksdagen behövs flera unga som lyfter de frågor som är viktiga för vår generation samt personer med sunda värderingar, bred kunskap, stark samarbetsvilja och stor entusiasm.

RÖSTA 283 om du håller med. Förhandsröstningen pågår fram till och med imorgon tisdag 9.4 och sedan är det valdagen 14.4 som gäller. När du går och rösta ska du kunna styrka din identitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *