Jag efterlyser realism!

”-Jag efterlyser realism, sa Westerholm”

En kommentar man kunde läsa i förra veckans Västra Nyland och som jag fällde under debatten i Karis-Billnäs gymnasium då vi diskuterade Kustbanan och ”Entimmeståget” (snabbtåget Helsingfors – Lojo – Åbo). Som jag ser det är det inte realism eller ärlig politik att samtidigt förespråka utvecklandet av Kustbanan och ”Entimmeståget”, vilket en av panellisterna gjorde.

Varifrån skulle det komma anslag till bägge om man i årtionden arbetat för att utveckla kustbanan men utan att få tillräckliga anslag? Jag betvivlar att satsningar för att utveckla Kustbanan skulle göras efter att ca 2 miljarder investerats i ”Entimmeståget” och jag ifrågasätter starkt att investera 2 miljarder för att till en början förkorta restiden, som idag ligger på ca 1 h 58 min, med en halv timme. Jag ser att det finns viktigare och effektivare satsningar att göra! Vi ska satsa på att utveckla kustbanan, bland annat behövs dubbla spår åtminstone på vissa delar för att försnabba lokal- och fjärrtågtrafiken.

Jag vill se att den politik som förs är realistisk!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *