Stoppa kvinnlig könsstympning!

Idag 6.2 på den internationella dagen för nolltolerans av könsstympning uppmärksammas kvinnlig könsstympning, som innebär att hela eller delar av det yttre könsorganet skärs bort varpå huden sys ihop. Könsstympning är ett allvarligt hälsoproblem som kränker flera mänskliga rättigheter och medför känslomässiga och fysiska komplikationer. Idag lever uppskattningsvis över 200 miljoner tjejer och kvinnor som utsatts för den grymma sedvänjan och Finland är inget undantag.

För att bekämpa könsstympning måste vi tala om det på ett öppet vis, det får inte vara tabubelagt! Ett gott upplysningsarbete är av största vikt och på olika språk ska utbildning och information ges till såväl de grupper där könsstympning förekommer som till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med flickor och kvinnor som drabbats eller är i riskzonen för att drabbas.

I Finland är kvinnlig könsstympning förbjudet i strafflagen genom stadgandena om misshandel och grov misshandel men det finns inte liksom i övriga nordiska länder explicita stadganden om könsstympning. Bland andra har barnombudsman Tuomas Kurttila yttrat han gärna vill se en skild lag som förbjuder stympning av både kvinnors och mäns könsdelar. Medborgarinitiativet ”Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen” som kräver att riksdagen inleder en lagberedning för att förbjuda könsstympning av flickor samlade över 60 000 underskrifter och ska således behandlas av riksdagen. En lagändring är nödvändigtvis inte alltid rätt väg att gå men det är viktigt att frågan lyfts och utreds, för vi ska göra vårt yttersta för att bekämpa könsstympning! #EndFMG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *