Författareadmin

Stoppa kvinnlig könsstympning!

Idag 6.2 på den internationella dagen för nolltolerans av könsstympning uppmärksammas kvinnlig könsstympning, som innebär att hela eller delar av det yttre könsorganet skärs bort varpå huden sys ihop. Könsstympning är ett allvarligt hälsoproblem som kränker flera mänskliga rättigheter och medför känslomässiga och fysiska komplikationer. Idag lever uppskattningsvis över 200 miljoner tjejer och kvinnor som utsatts för den grymma sedvänjan och Finland är inget undantag. För att bekämpa könsstympning måste vi tala om det på ett öppet vis, det får […]

Fortsätt läsa