Riksdagsval 2 april 2023

  • förhandsröstning i Finland: 22–28.3.2023
  • förhandsröstning utomlands: 22–25.3.2023
  • valdag: 2.4.2023
  • resultatet fastställs: 5.4.2023