KOMMUNALVAL 13 JUNI 2021

  • förhandsröstning i Finland: 26.5 – 8.6.2021
  • förhandsröstning utomlands: 2 – 5.6.2021
  • valdag: 13.6.2021
  • resultatet fastställs: 16.6.2021