Välfärdsområdesval 23 januari 2022

  • förhandsröstning i Finland: 12–18.1.2022
  • förhandsröstning utomlands: 12–15.1.2022
  • valdag: 23.1.2022
  • resultatet fastställs: 26.1.2022