Citat 4

Jag ser och tror på Anitas sätt att utöva politik. Jag upplever henne som en målmedveten, stabil och pålitlig politiker. Anita en klar riktlinje hon följer och hon driver på det som hon brinner för. Jämställdhet, att utarma orättvisor.

Det här är en ung kvinna som vi behöver nu och i framtiden. Anita behövs i riksdagen. Vi behöver en positiv och duktig västnylänning med där de viktiga besluten görs.

Helena Lesch-Saarinen, stadsstyrelsemedlem, SFP, Hangö