Citat 2

Anita är väl insatt och engagerad i stadsstyrelsens arbete samt bidrar till presidiearbetet på ett mycket viktigt sätt.

Anders Walls, Stadsstyrelseordförande i Raseborg