Citat 1

Anita är en ung modigt tänkande kvinna som tror på att vi tillsammans kan bygga ett samhälle där jämställdhet och rättvisa råder. Anita är en ärlig person som både kan inspirera, samarbeta och realisera sina visioner. Anita behövs i riksdagen!

Kerstin Ilander, Fullmäktigeledamot i Raseborg