Om Anita

Vem är Anita Westerholm?

Jag heter Anita Westerholm och kandiderar i EU-valet 2024. Jag kandiderar i EU-valet för att det nu behövs tydliga röster för att motverka populism och polarisering, personer som står upp för fred, frihet, demokrati, rättsstaten, trygghet, jämställdhet, jämlikhet och en hållbar framtid. Jag är en av dessa röster!

Som person är jag lösningsorienterad, ansvarstagande, arbetar ihärdigt, lyssnar och agerar rakryggat. Jag vill påverka vårt samhälle och vår framtid. Jag vill att orättvist ska bli rättvist, att otryggt ska bli tryggt och att illamående ska bli välmående. Famtiden måste vara hållbar utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Något annat är inte rättvist mot kommande generationer. Beslutsfattandet ska vara långsiktigt.  

Jag har erfarenhet av politik på nationell, regional och kommunal nivå. Jag är fullmäktigeledamot och stadsstyrelseordförande i min hemstad Raseborg samt fullmäktigeledamot och ordförande för nationalspråksnämnden i Västra Nylands välfärdsområde. Jag är också ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och medlem i SFP:s partistyrelse. Jag arbetar som specialmedarbetare för minister Henriksson sedan januari 2022, till mina ansvarsområden hör bland annat frågor som rör nordiskt samarbete, utrikespolitiska frågor och social- och hälsovårdsfrågor. Till min utbildning är jag rättsnotarie och blivande jurist.

Mitt intresse för att påverka min omgivning till det bättre föddes i tidig ålder, så långt bak jag kan minnas har jag alltid valt att påverka och föra fram min åsikt. Jag tror på att vi kan förändra vår omgivning genom att målmedvetet engagera oss. Det finns en styrka i att göra tillsammans, att man genom samarbete och inkludering kan göra de bästa resultaten.

Idag vet jag ännu bättre än tidigare att det har skillnad vem som är beslutsfattare och jag vet att de värderingar, erfarenheter och tankar jag har behövs i beslutsfattandet. Jag tror på att goda beslut fattas baserat på fakta och genom gott samarbete, ärliga och öppna diskussioner.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig med frågor eller om du vill dela dina tankar och idéer med mig!

Varma hälsningar,
Anita