Politiikka

Yhdessä valitsemme tulevaisuuden! Millaisen valitset?

Tunnen vahvaa paloa yhteiskunnan rakentamiseen. Haluan luoda valoisampaa tulevaisuutta tuleville sukupolville. Haluan, että epäoikeudenmukaisesta saataisiin oikeudenmukaista, turvattomasta turvallista ja pahoinvoinnista päästäisiin hyvinvointiin.

Teen sinnikkäästi töitä sosiaalisesti, taloudellisesti & ekologisesti kestävän tulevaisuuden eteen. On selvää, että emme voi elää yli taloudellisten ja ekoloogisten voimavarojen. Ilmastomuutosta on torjuttava ja julkisen talouden tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Kaikki muu on epäoikeudenmukaista tulevia sukupolvia ajatellen. Päätöksenteon tulee olla kauaskantoista.

Työllisyysastetta pitää nostaa hyvinvoinnin turvaamiseksi. Suomen tulee olla vetovoimainen maa yrittämisen ja työskentelyn näkökulmasta. Yritysten toimintaedellytyksiä tulee edistää. Verotuksen tulee tukea yrittämistä, ja työnteon tulee aina olla kannattavaa. On kohtalonkysymys Suomelle, että meillä on riittävästi ihmisiä työmarkkinoilla. Me tarvitsemme joustavaa työperäistä maahanmuuttoa.

Meidän tulee myös investoida koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Tämänhetkinen trendi, jossa osaaminen laskee, ei ole hyväksi Suomelle.

Turvallisuus ja hyvinvointi keskiöön

On kyse siitä, että kaikilla on oikeus väkivallattomaan elämään. Ja on myös kyse siitä, että vanhempien on pystyttävä luottamaan laadukkaaseen ja turvalliseen varhaiskasvatukseen, jossa riittävä määrä henkilöstä hoitaa lasta koko työpäivän ajan. Turvallisuus on myös sitä, että ikääntyvä sukupolvi voi luottaa siihen, että asumispalvelu järjestyy sinä päivänä, kun kotona asuminen ei enää ole paras vaihtoehto.

Lisäksi turvallisuutta edistää se, että ihminen saa hoitoa ja hoivaa oikeaan aikaan ja kohtuullisen matkan päästä. Meidän jokaisen on voitava kääntyä viranomaisen puoleen, myös ruotsin kielellä, ja saatava apua ja palveluja kohtuullisessa ajassa. Edellytys turvallisuudelle on myös riittävät resurssit poliisille ja oikeuslaitoksille.

Hyvinvointi on keskeistä sekä yksittäisen ihmisen elämälaadun kannalta, että yhteiskunnallisesti. Eriarvoisuus, ulkopuolisuus, sairauspoissaolot ja sairauseläköityminen on yhteiskunnalle ja työnantajille iso kustannus. Psyykkistä pahoinvointia on torjuttava. Matalan kynnyksen helposti saavutettavia palveluja tarvitaan. Mutta myös liikkumattomuus on ongelma. Toivon näkeväni yhteiskunnan, jossa kuntoilu ja urheilu on osa kaiken ikäisten arkea.

Yhdessä demokratian puolesta

Minulle demokratia, vapaus ja oikeudenmukaisuus ovat hyvin tärkeitä. Venäjän brutaalin ja provosoimaton hyökkäys Ukrainaan on muistuttanut meitä kaikkia vapauden merkityksestä.  Vapaus on tärkeintä mitä meillä on. Mutta sitä ei voi pitää itsestään selvyytenä, vaan demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota on jatkuvasti puolustettava.

Tämä tarkoittaa, että meidän on taattava riittävän vahva maanpuolustus, mutta myös mitä suurimmassa määrin panostettava jokaisen ihmisen tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja oikeuksiin. Paras yhteiskunta rakentuu ihmisten tasa-arvosta, osallisuudesta ja ihmisen omanarvontunteesta.

Vihapuhetta ja ahdistelua on torjuttava. Ihmisiin suunnattu vihapuhe ja ahdistelu vahingoittaa yksittäistä ihmistä mutta myös julkista keskustelua. Miten käy, jos ihminen ei jatkossa uskalla ajatella ääneen koska pelkää solvaavia seurauksia. Tai miten käy, jos ihmiset eivät jatkossa uskalla asettua ehdokkaaksi vaaleissa? Meidän tulee myös olla tarkkoja disinformaation suhteen.

Kevään eduskuntavaalit ovat myös arvovaalit. Huhtikuun 2. päivänä valitsemme tulevaisuuden suunnan. Tulevaisuuden suunta valitaan nyt! Käytä ääntäsi. Päätöksentekijän arvot vaikuttavat yhteiskunnan kehityksen suuntaan.

Haluan nähdä hyvinvoivan, kestävän ja tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa yksittäinen ihminen voi tuntea osallisuutta, arvokkuutta ja turvallisuutta. Haluan luoda merkityksellisen ja turvallisen arjen niin nuorelle kuin iäkkäämmälle

Jos mietit, mitä ajattelen sinulle tärkeistä kysymyksistä, voit aina olla yhteydessä minuun.