Politiikka

Olen mukana politiikassa, koska haluan nähdä entistä hyvinvoivamman, kestävämmän ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan, jossa jokainen tuntee itsensä arvokkaaksi, osalliseksi ja turvalliseksi. Tulen tekemään sinnikkäästi töitä elinvoimaisen, hyvin toimivan Raaseporin eteen, jossa asukkaat viihtyvät ja voivat hyvin. Minun keskeiset arvot ovat hyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, turvallisuus, osallistuminen ja oikeudenmukaisuus.

Hyvinvoiva Raasepori

 • Mielenterveyden ongelmat tulee ottaa tosissaan ja niitä tulee ennaltaehkäistä. Erityisesti koko koulupolun ajan tulee lasten ja nuorten saada riittävästi tukea.
 • Urheiluun ja liikkumiseen tulee panostaa esimerkiksi tukemalla seuroja ja rakentamalla lisää ulkokuntosaleja ja kuntoportaita.
 • Meidän tulee valvoa Raaseporin etua tulevassa sote-uudistuksessa. On tehtävä töitä sen eteen, että Raaseporin sairaalaa kehitetään.

Kestäva Raasepori

 • Kaupungissa tulee tehdä pitkäjänteistä talouspolitiikka ja tavoitteena tulee olla kunnallisveron alentaminen jollakin aikaväillä.
 • Raaseporin tulee olla yritysystävällinen.
 • Kaupungin energia- ja ilmasto-ohjelma tulee toteuttaa

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Raasepori

 • Tasa-arvonäkökulma tulee ottaa systemaattisesti osaksi kunnan toimintaa ja päätöksentekoa.
 • Raaseporin tulee olla lapsiystävällinen kunta ja päätöksiä tehdessä tulee arvioida lapsivaikutukset
 • Meidän on tehtävä pitkäjänteistä ja systemaattista työtä väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Niille, jotka ovat joutuneet väkivallan kohteeksi, tulee olla riittävästi tukea.

Lapsiystävällinen Raasepori

 • Meidän on oltava parempia lapsivaikutusten arvioinnissa. Lapsia koskevissa päätöksissä tulee ottaa huomioon lasten paras.
 • Koronapandemian jälkihoidossa on erityisen tärkeää edistää lasten ja nuorten turvallisuutta ja mielenterveyttä.
 • Kaikilla lapsilla on oltava mahdollisuus viettää aikaa ja leikkiä kaupungin leikkipuistoissa. Siksi niiden on oltava esteettömiä kaikille. Olen jättänyt tällä valtuustokaudella asiasta aloitteen ja tätä työtä tulee jatkaa.