Politiikka

Olen mukana politiikassa, koska haluan nähdä entistä hyvinvoivamman, kestävämmän ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan, jossa jokainen tuntee itsensä arvokkaaksi, osalliseksi ja turvalliseksi. Tulen tekemään sinnikkäästi töitä hyvinvoivan, hyvin toimivan ja tasa-arvoisen hyvinvointialueen eteen, jossa asukkaat voivat hyvin ja saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti, kohtuullisen matkan päässä ja sekä ruotsiksi että suomeksi. Minun keskeiset arvot ovat hyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, turvallisuus, osallistuminen ja oikeudenmukaisuus.

Suomessa valmistaudutaan tällä hetkellä ensimmäisiin hyvinvointialuevaaleihin, joita pidetään 23 tammikuuta 2022. Tulevat vaalit ovat erittäin tärkeitä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistus vaikuttaa meihin kaikkiin. Hyvinvointialueet tulevat vastaamaan muun muassa perusterveydenhuollosta, äitiys- ja lastenneuvolasta, kotihoidosta, mielenterveyshoito- ja päihdepalveluista, lastensuojelusta ja vammaispalveluista.

Koska aikataulu on suhteellisen tiukka ja taloudellinen paine suuri, on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että uudistus toteutetaan mahdollisimman hyvin. Muun muassa ruotsinkielisistä palveluista tulee parempia, jos niitä sisällytetään rakenteisiin alusta alkaen

Näiden asioiden eteen haluan tehdä töitä hyvinvointialuevaltuustossa:

 • Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on taattava, että saamme palvelut sekä ruotsiksi että suomeksi.
 • Jokaisella tulee olla oikeus laadukkaisiin lähipalveluihin!
 • Alueemme pienempiä sairaaloita tulee kehittää. Länsi-Uudellemaalle annetussa erityisessä koko maata koskevassa ruotsinkielisten palveluiden kehittämistehtävässä Raaseporin sairaalan merkitys on hyvin tärkeä.
 • Kynnyksen avun hakemiselle tulee olla matala. Jokaisen on tiedettävä, mistä apua saa ja saada sitä kohtuullisessa ajassa.
 • Jokaisen raskauden ja synnytyksen tulee sujua turvallisesti ja tuntua turvalliselta sekä synnyttäjästä että koko perheestä.
 • Mielenterveyden ongelmat tulee ottaa tosissaan, niihin pitää saada nopeasti apua ja niitä tulee ennaltaehkäistä
 • Meidän on tehtävä pitkäjänteistä ja systemaattista työtä naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Niille, jotka ovat joutuneet väkivallan kohteeksi, tulee olla riittävästi tukea.
 • Hyvät ja nopeat pelastuspalvelut tulee turvata koko alueella.
 • Digitaalisia palveluita tulee kehittää ja mobiiliratkaisuja ottaa käyttöön.
 • On tehtävä hyvää henkilöstöpolitiikkaa, panostettava hyvinvointiin työpaikoilla samoin kuin työn järjestämiseen.
 • Hyvinvointialueen asioita on hoidettava niin, että sen talous on kestävällä pohjalla.
 • Tasa-arvonäkökulma ja lapsivaikutusten arviointi tulee ottaa systemaattisesti osaksi hyvinvointialueen toimintaa ja päätöksentekoa.